დააფინანსე შესაძლებლობა

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განათლებაზე ხელმისაწვდომობის ზრდა სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისათვის. მათ ნაკლები შესაძლებლობა აქვთ, ისწავლონ თანამედროვე აკადემიურ სივრცეში და ამისათვის მეტი მხარდაჭერა ესაჭიროებათ.

 

2020 წლიდან, კურსდამთავრებულთა ფონდი მიზნად ისახავს, ყოველ ახალ მიღებაზე, სულ მცირე თავისუფალი უნივერსიტეტის ერთი სოციალურად დაუცველი სტუდენტი დააფინანსოს. 2020 წელს პროექტის ფარგლებში, ერთ სოციალურად დაუცველ სტუდენტს დაუფინანსდა თავისუფალ უნივერსიტეტში სწავლის ოთხი წლის საფასური და ერთწლიანი ყოველთვიური სტიპენდია. 2021 წელს ფონდი დააფინანსებს მხოლოდ სტიპენდიებს, რადგან თავისუფალი უნივერსიტეტის ყველა სოც. დაუცველ სტუდენტს ცოდნის ფონდის "საგზური 2021-ის" ფარგლებში დაუფინანსდება სწავლა.