web.png

ალუმნი ფონდი წარმოგიდგენთ თავისუფალი უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულებისა და სტუდენტების მიერ დაარსებულ კომპანიებს, სტარტაპებსა და ორგანიზაციებს.